Transnational Cooperation Projects
 2018-09-30 

Prezentacje z konferencji

Poniżej zamieszczone zostały prezentacje z konferncji.
1) ENRD support to LEADER and LEADER Cooperation - Peter Toth, ENRD Contact Point.
2) Międzynarodowe projekty współpracy w ramach PROW 2014-2020 - Magdalena Mach, MRiRW.
3) Prezentacje dobrych praktyk w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych - Danuta Kucińska.
4) Dobre praktyki związane z wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Leadera - Katarzyna Jórga.
5) Dobre praktyki związane z realizacją projektów dotyczących podnoszenia jakości życia na wsi i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego - Barbara Kawa.
6) Dobre praktyki dotyczące upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru - Ireneusz Kamiński.Załączniki:
 Prezentacja 1.Rozmiar:  1108.04KBData:  30.09.2018Pobierz
 Prezentacja 2.Rozmiar:  1032.63KBData:  30.09.2018Pobierz
 Prezentacja 3.Rozmiar:  5039.63KBData:  30.09.2018Pobierz
 Prezentacja 4.Rozmiar:  2769.45KBData:  30.09.2018Pobierz
 .Prezentacja 5Rozmiar:  3990.1KBData:  30.09.2018Pobierz
 Prezentacja 6.Rozmiar:  747.46KBData:  30.09.2018Pobierz
Wróć