Transnational Cooperation Projects

ZGłOSZENIA UDZIAłU

Serdecznie zapraszamy do zapoznania i wypełnienia formularza zgłoszeniowego. O przyjęciu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapis formularza jest równoznaczny z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Świętorzyską Sieć LGD, z siedzibą w Daleszycach Plac Staszica 6, w celu organizacji konferencji "Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich" w diach 21-22.09.2018 r.

*) pole wymagane