Transnational Cooperation Projects

województwo świętokrzyskie


Zapraszamy do magicznego i pełnego energii Regionu Świętokrzyskiego. Zapraszamy do Miejsc Mocy – miejsc, z których można czerpać garściami moc duchową, fizyczną i intelektualną, będących ogniskami atrakcji, które dają siłę odwiedzającym.


Mocą intelektualną napełnią Państwa podróże do historycznych miejsc Ziemi Świętokrzyskiej, obcowanie ze śladami przeszłości, ze skarbami, jakie pozostawili jej mieszkańcy. Cenne zabytki architektury gromadzą w swych granicach m.in. miasta Sandomierz, Kielce, Pińczów czy też Szydłów. Teren całego regionu pokrywają liczne zamki, pałace i dwory (Ujazd, Kurozwęki, Sobków, Chęciny), a bogatą kulturę i historię prezentują interesujące muzea, izby pamięci oraz wystawy.
W poszukiwaniu sił duchowych, płynących z religii i miejsc kultu, mogą Państwo odbyć wędrówkę na Święty Krzyż, do Kałkowa-Godowa, szlakiem Cystersów i sanktuariów. Można zajrzeć do ustronnych enklaw ciszy i spokoju w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, przystanąć obok przydrożnych kapliczek na Ponidziu oraz zajrzeć do licznych – mniejszych oraz większych – świątyń i kościołów.
W swoistą podróż w czasy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego przeniosą Państwa doskonale zachowane zabytki techniki, a różnorodność geologiczną regionu przybliży Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny.

Huta Józef w Samsonowie

Dla osób zainteresowanych tradycjami i obrzędami ludowymi niezwykłą ofertę przygotowało Muzeum Wsi Kieleckiej, szczególnie Park Etnograficzny w Tokarni.
Dzięki bogatej ofercie turystyki aktywnej i uzdrowiskowej znajdą tu również Państwo niewyczerpalne źródło mocy fizycznej. Nadszarpnięte siły doskonale zregenerują nowoczesne uzdrowiska w Busku i Solcu-Zdroju.
Mocnych wrażeń dostarczą natomiast lotniska sportowe w Masłowie i Pińczowie, ośrodki jazdy konnej, spływy kajakowe, wyciągi narciarskie oraz ciekawe imprezy plenerowe. Kontakt z piękną i nieskażoną przyrodą zapewnią setki kilometrów szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oraz atrakcyjne zbiorniki wodne.

Więcej informacji o atrakcjach regionu znajdą Państwo na stronie www.swietokrzyskie.travel.

Wróć